قالب های مذهبی یسیار زیبا برای بلاگفا و میهن بلاگ

                                                    قالب حضرت رقیه (س)

برای مشاهده اینجا را کلیک کنید

                                                  برای دانلود اینجارا کلیک کنید


                                                   قالب امام رضا (ع)

برای مشاهده اینجارا کلیک کنید

برای دانلود اینجارا کلیک کنید 


                                               قالب حضرت ابو الفضل (ع)

برای دانلود اینجارا کلیک کنید


پسورد فایل: www.shiatheme.com

                                                     قالب امام زمان (عج)

برای دانلود اینجا را کلیک کنید

پسورد فایل :www.shiatheme.com


                                                     قالب گنبد طلایی

                                            برای مشاهده اینجارا کلیک کنید 

                                              برای دانلود اینجارا کلیک کنید

پسورد فایل : www.mahzereza.blogfa.com


                                                           قالب مسجد

برای دانلود اینجارا کلیک کنید                                                        قالب امام زمان (عج)

برای دانلود اینجارا کلیک کنید


                                                            قالب بهشت

برای دانلود اینجارا کلیک کنید


                                                     قالب یا ابا صالح المهدی

برای دانلود اینجارا کلیک کنید


                                                         قالب امام رضا (ع)

برای دانلود این جا را کلیک کنید


                                                          قالب بین الحرمین

برای دانلود این جا را کلیک کنید


                                                      قالب حضرت زینب (س)

برای دانلود این جا را کلیک کنید


                                                    قالب حضرت علی اصغر (ع)

برای دانلود این جا را کلیک کنید


                                                      قالب بانوی بی حرم

برای دانلود این جا را کلیک کنید


                                         قالب جنت الحسین (ع)    هدر متحرک

برای مشاهده این جا را کلیک کنید

برای دانلود این جا را کلیک کنید